Segon molinot de Casademunt

Roda de molí del segon molinot de Casademunt
Roda de molí del segon molinot de Casademunt

Es troba uns 150 m més al sud de l’anterior, també a la riba dreta de la riera del Pujol (41º 48’ 526 – 002º 18’ 502 – 656).

Des de l’interior del torrent en destaca el carcabà, constructivament dividit en dues parts. Els primers centímetres són fets per un mur construït seguint el sistema de l’aproximació de filades, però de seguida es converteix en una volta de mig punt de 2,50 m de recorregut. Fa 1,40 m d’amplada i 1,10 m d’altura. Des de l’interior es veu el forat per on passava l’arbre i la pedra sotana, que tot i ser al seu lloc no és visible des de dalt a causa dels enderrocs que cobreixen l’obrador.

L’obrador està molt malmès i feia uns 4 o 5 m de llarg per 3 d’ample. Segurament no tenia coberta, però no es pot assegurar. Al seu interior destaca la presència d’una roda de molí, parcialment trencada, d’1,10 m de diàmetre i 20 cm de gruix. El forat interior, que apareix a la fotografia, fa 17 cm de diàmetre. S’accedia a l’obrador per una petita escala que pujava del riu. És possible que a sobre hi hagués hagut una petita bassa i un canal, del qual queden unes restes que podrien també correspondre a un camí empedrat. En tot cas, si hi havia hagut una bassa, el rec que hi duia l’aigua havia de ser una construcció molt arriscada que agafava l’aigua del mateix torrent.

Jaça Vella

Es troba en el límit municipal entre el Brull i el poble de Montseny, a la carena oriental que baixa del Puig Drau (41º 45’ 918 – 002º 21’ 220 – 1208).

Es tracta d’un indret orientat al sud i, per tant, assolellat, a recer d’un mur natural que el protegeix dels vents del nord (aquest mur podria haver estat utilitzat com a pedrera). Té un espai pla, avui dia totalment embrollat, en el qual s’intueix un corral més o menys arrodonit d’una quinzena de metres de diàmetre. A la banda sud hi ha les restes del que podria haver estat una barraca, d’aproximadament 1 m x 2 m.

Pous de la Barraca del Sord

Pou de la Barraca del Sord
Pou de la Barraca del Sord

Es troben al nord del Puig Drau, al bac del Vilar (41º 46’ 021 – 002º 20’ 788 – 1240).

El mapa de l’editorial Alpina dibuixa dos pictogrames corresponents a pous de neu en aquest indret, però nosaltres vàrem saber que hi havia un pou aquí gràcies a en Ramon del Boscàs, que ens va parlar d’un únic pou.

El primer pou és a tocar mateix de la barraca del Sord (vegeu pàgina 101), arran de pista. Presenta un clot molt poc definit i podria ser que fos esbotzat en el moment de construir la pista de desembosc. De tota manera, tenim seriosos dubtes que es tracti d’un autèntic pou.

Del que no hi ha cap dubte és del que hi ha una mica més a llevant i per sobre de la pista (vegeu les coordenades més amunt). Aquest pou té forma ovalada i fa 6,40 m de diàmetre en el punt més ample i 4,20 en el més estret. Les seves parets són totes fetes amb pedra seca i la de la banda sud presenta tres nivells constructius clarament diferenciats i uns forats per suportar els empostissats que permetien la càrrega i descàrrega del pou. Aquesta paret conserva la màxima profunditat del pou: 6,5 metres.

Les parets que conformen el pou estan fets amb un doble mur, un interior i l’altre exterior.

Barraca del Sord

Barraca del Sord
Barraca del Sord

Es troba al nord i per sota de la font del Vilar (41º 46’ 037 – 002º 20’ 712 – 1237), just a sobre de la pista en un petit serradet dins de la fageda.

La seva planta recorda una cabana de carboner, però evolucionada de manera que el parador ha anat creixent convertint-se en les parets laterals de la barraca. Les mides externes són 4,30 m x 5 m, amb una altura màxima a la banda sud d’1,50 m. Les murs laterals, fets amb pedra seca, fan 50 cm de gruix, mentre el frontal sud, que correspondria al parador, fa 1,10 m.

Al costat est hi ha un altre parador i al nord un espai pla que podria correspondre a una plaça carbonera. El cert és que al costat de la cabana hi ha diverses carboneres, però no es pot descartar que servís també per aixoplugar els empouadors del pou que hi ha a tocar seu.

Un camí conduïa cap a la font del Vilar.

Cabana d’artigaires del pla d’en Xixa

Es troba a ponent del Puig Drau, en el camí que baixa a la font del Vilar, just al costat d’uns grans saüquers (41º 45’ 838 – 002º 20’ 627 – 1291).

Avui dia, el lloc està tan brut que les bardisses i ginesteres impedeixen fer-se una idea exacta de com era. Sembla que ocupava un espai de 6 m x 5 m i que estava construïda amb pedra seca, amb uns murs de 65 cm de gruix, fets amb una tècnica poc refinada. Es troba adossada al marge.

En Ramon del Boscàs ens va explicar (juny de 2012) que els artigaires que plantaven patates en aquell paratge hi havien plantat també uns saüquers i un faig perquè els fessin ombra, però que el faig va morir. El mateix informant ens va fer saber d’altres barraques d’artigaires i pastors, avui dia totes desaparegudes: la barraca d’en Jaume del Clot, que es trobava a sobre del Terrús (l’havíem vista anys enrere i ara només en queden unes planxes metàl·liques com a record), una cabana que tenien ells al pla del Ginestar, una altra a la carena dels Llops. Avui, totes han desaparegut.

Els Rocs d’en Solà

Els Rocs d'en Solà
Els Rocs d'en Solà

Els rocs d’en Solà es troben al sud del cim del Pou Nou (41º 46’ 234 – 002º 20’ 186 – 1228) i a la seva banda de llevant es veuen les restes d’una estructura quadrangular de 5 m x 4 delimitada per un mur de pedra seca disposada a plec de llibre de 50 cm aproximadament de gruix. Sembla que tenia una entrada a la banda sud.

Aquesta estructura es va construir sobre un espai terrassat que s’allarga cap a llevant. En aquest espai hi ha un espai tancat de fusta i xarxa metàl·lica, que podria semblar un altre corral (mesura 10 m x 5 m). En Joan del Boscàs, però, ens diu que es tractava d’un hort que va explotar durant uns anys (hi duia l’aigua des d’un dipòsit situat més amunt mitjançant una mànega que encara es veu al lloc). De tota manera, sembla que les restes de pedra corresponen a un corral anterior i que continuen cap al sud, pendent avall, on s’evidencien restes de mur.

Pou Nou i Pou Vell

El Pou Velles troba al nord-oest del turó del Pou Vell (41º 46’ 337 – 002º 20’ 141 – 1200).

Té una planta irregular de 10 m x 6 m i està construït aprofitant una canal natural on es va construir un ampli mur de pedra seca del qual es conserva fins a 1,70 m d’altura a la part més baixa.

Pou Vell
Pou Vell

El Pou Nou es troba al nord del cim del Pou Nou (41º 46’ 088 – 002º 20’ 285 – 1231).

Es va construir aprofitant un clot excavat en un relleix de la muntanya i acabat de tancar amb un petit mur pràcticament inapreciable avui dia. Fa 10 m d’ample per 8 m de llarg i es conserva fins a una l’alçada de 3 m.  A simple vista sembla un clot natural. Es tracta, per tant, més d’una congesta que no d’un autèntic pou.

 

Corral de Serradussà

Forat i regata del corral de Serradussà
Forat i regata del corral de Serradussà

Es troba al sud-est de la masia de Serradussà, a l’extrem sud d’un pla que antigament eren feixes de conreu (41º 48’ 298 – 002º 19’ 197 – 1001).

Es tracta d’una estructura lleugerament arrodonida, d’uns 12 m de diàmetre, delimitada per un mur d’aproximadament un metre de diàmetre, en molt mal estat. Al sud del corral, en un petit cingle s’han identificat quatre forats i dues regates. Els dos forats fan 17 cm de diàmetre i 15 i 19 cm respectivament de profunditat. Un tercer forat fa 10 cm de diàmetre i 5 cm de profunditat. Les dues regates fan 70 cm i 75 cm respectivament.

A l’oest es troba una pedra rogenca amb un tall, com si se n’hagués extret un bloc de 38 cm d’ample per 35 cm de fons i 30 cm de profunditat. També hi ha unes restes que podrien correspondre a un antic mur.

Encara una mica més a l’oest hi ha unes possibles restes d’una edificació de 8,5 m x 5 m. Si es comprovés que corresponen a un edifici, els seus murs, fets de grans peces de pedra rogenca, haurien tingut una amplada de 55 cm.

Un centenar de metres a l’est, en una pedra de la carena, s’evidencia la presència d’un altre forat aïllat, de 10 cm de diàmetre i 13 cm de profunditat.

Pous de neu de Coll Formic

Es tracta d’un  conjunt de tres pous situats al vessant nord del turó de Coll Formic.

El primer es troba sobre la font de Coll Formic (41º 48’ 068 – 002º 20’ 752 – 1112). Fa sis metres de diàmetre, tot i que la seva forma és força irregular i 8 m d’altura. Està construït aprofitant un cingle rocós, de manera que les seves parets són en part la roca mare i en part una construcció de pedra seca (que segurament es va extreure del fons del pou i es va aprofitar per fer-ne els murs que el delimiten).

El segon està a llevant del collet de les Bigues, gairebé dalt de la carena, però al vessant nord (41º 48’ 072 – 002º 20’ 298 – 1229). Aquest té una forma cilíndrica pràcticament perfecta, construïda en pedra seca. Fa sis metres de diàmetre i uns set de profunditat.

El tercer pou és a escassos metres al nord-oest del turó de Coll Formic (41º 47’ 969 – 002º 20º 510 – 1266). També està construït íntegrament en pedra seca i té una forma més o menys arrodonida. Fa 7 metres de diàmetre  i uns 6 d’altura a la part més alta. A la banda nord i oest s’han produït un parell d’esllavissades que posen en perill aquest pou.

Cabana del pla dels Esparvers

Es troba a l’oest del Burguès, en un revolt que fa la pista que hi puja, just a sota del pla dels Esparvers (41º 47’ 688 – 002º 19’ 474 – 855).

Es tracta d’una estructura adossada a un marge, feta amb pedra seca i murs de 60 cm de gruix, tot i que a la banda de ponent el gruix arriba a 1 m. Té unes dimensions màximes exteriors de 5 m x 4 m. L’entrada era a l’est i feia 8o cm d’amplada. L’altura màxima que se’n conserva és a la banda de ponent i fa 1,30 m. No hi ha rastres de la coberta.