Forn de cal Toro

Forn de cal Toro
Forn de cal Toro

Es troba a ponent de cal Toro, just a la carena i arran de cingle (41º 44’ 040 – 002º 11’ 862 – 707).
Té una forma arrodonida, però molt irregular, amb la boca oberta a llevant, al cingle. No està gens vidriat, fet que indicaria una utilització esporàdica. El darrer metre és fet amb pedra seca. Al sud del forn hi ha uns talls a la roca del cingle que podrien indicar el lloc d’on es va recollir el material, tot i que segurament es va calcinar les pedres que formen els pedreguers repartits per tota la zona, que denoten un antic ús agrari.

Casanova del Castell

Casanova del Castell
Casanova del Castell

Es troba al nord del castell de Castellcir i a ponent del pla de Bruga (41º 46’ 810 – 002º 10’ 457 – 822). Actualment es conserva en força bon estat, tot i estar deshabitada.

Es tracta d’una masia de tres pisos i tres cossos, coberta amb una teulada a dues aigües paral·lela a la façana principal (orientada al sud-est). Té una planta quadrada de 14,30 metres de costat, i a la banda oest hi ha uns corrals adossats que fan 11,40 metres de llarg.

Al pis de baix es troba l’entrada i la cuina i menjador a la dreta. A la banda esquerra hi ha diverses corts i corrals. El segon pis es dedicava a habitacions i el pis superior també havia servit per a la mateixa finalitat. A l’oest hi ha un ala adossada amb corrals; als sud hi ha un altre edifici independent amb més corrals. La casa no conserva cap llinda amb inscripcions i les cantonades estan fetes amb pedres tallades i ben escairades. Sobre la porta principal, on es troba la sala, hi ha un petit balcó.

Forn de la font del Pontet

Forn de morfologia cilíndrica, de 4,50 m de diàmetre del qual es conserven un parell de metres de parets. Està esfondrat per la banda est, on sembla que hi hauria la boca i per la oest. A la part superior, un camí permetia dur el material per carregar-lo mentre sembla que el camí que condueix al molí de ca n’Oliveres sembla que servia per descarregar-lo.

Es troba en el punt 41º 42’ 687 – 002º 16’ 104 – 293,  al costat de la font del Pontet, arran del camí que duu al molí.

Forn de calç de can Boget

En el lloc que avui dia els mapes de l’ICC anomenen els camps de can Boget (41º 42’ 246 – 002º 15’ 547 – 406), enmig de la vegetació, es troben les restes d’un forn de calç de dimensions considerables (fa uns quatre metres de diàmetre i entre quatre i cinc d’alçada a la part millor conservada). La seva boca està orientada al sud i respon a la tipologia més habitual a la zona. Està molt poc vidriat, fet que podria portar a pensar en què només es fes servir una vegada.

Forn de calç de la Rovira

Aquest forn està pràcticament cobert per la vegetació (41º 42’ 483 – 002º 14’ 523 – 611), fins al punt que no s’ha pogut mesurar amb exactitud. De tota manera, fa aproximadament 3 metres de diàmetre i de la part de la paret que es conserva se’n veuen aproximadament uns altres tres metres. Es troba al sud de la Rovira, a l’extrem oest d’un gran camp, a tocar del torrent (la terrassa del mateix torrent li serveix de desnivell).

Actualment no s’hi veu el forat per on s’introduïa la llenya a la fogaina. Tampoc no està gens vidria, fet que indica que ha estat poc (o gens) utilitzat. Sembla que aprofitava els blocs de pedra calcària que es troben enmig del terreny vermell de les arenisques triàsiques del Buntsandstein.

Aquest forn està en el lloc on, segons els mapes de principis de segle i dels anys seixanta, se suposa que havia estat la font de la Rovira. La presència d’una petita deu al llit del torrent ho justificaria.

Forn de calç del Bac

 

Forn del Bac
Forn del Bac

Es troba just a sobre la pista que porta a la masia del Bac, un cop passat el pas a nivell i a tocar de la conducció de gas natural (41º 43’ 670 – 002º 16’ 186 – 340). De forma cilíndrica, amb 3,40 m de diàmetre i uns 3 m d’alçada màxima visible, se’n conserva només la part sud. Sembla que la boca hauria estat al costat nord, en el marge que actualment es troba al costat de la pista.

Podria haver estat utilitzat en les obres de construcció del ferrocarril.

Forn de calç de la Caseta del Seguer

A l’entrada del camí que condueix a la Caseta del Seguer (), a la banda nord del camí, es troba un antic forn de calç d’uns 5 m de diàmetre. La curiositat d’aquest forn és que actualment està reconvertit en una cabana: la fogaina funciona com a porta d’entrada, les parets interiors han estat encalcinades i són de color blanc i l’obertura superior ha estat tapada amb unes bigues de ciment i unes totxanes. S’ha aprofitat l’operació de cobriment del sostre per obrir una finestra a la banda sud, just a sobre de la porta.

A l’interior hi ha una estufa metàl·lica amb un tub que treu el fum cap al sostre.

Forn de calç de la Caseta del Seguer
Forn de calç de la Caseta del Seguer

 

 

Forn de la font Amargosa

Forn de la font Amargosa
Forn de la font Amargosa

Es troba a tocar de la font Amargosa original (41º 45’ 650 – 002º 15’ 896 – 562; sobre la font Amargosa vegeu això).

Es tracta d’un forn de calç força ben conservat que fa 3,80 m de diàmetre i se’n conserven 3,70 m d’alçada. Com la majoria d’aquestes estructures, la part superior del forn presenta un mur de pedra seca que en tanca el perímetre.

La fogaina fa 2,30 m de llarg i té un amplada a la part de fora de 2,00 m i una amplada d’1,60 m. Al final del seu recorregut, l’alçada s’ha reduït a 1,40 m i l’amplada a 0,75. L’estat de conservació actual sembla suggerir que aquesta fogaina podria haver estat afegida amb posterioritat a la construcció original del forn.

Forn de calç de Fontmolsa

Fogaina del forn de Fontmolsa
Fogaina del forn de Fontmolsa

Es troba a tocar de la carretera C-17, en un lloc de difícil accés (es recomana anar-hi des del Montcau), en el punt 41º 45’ 102 – 002º 15’ 072 – 339.

És un forn molt gran (4,20 m de diàmetre per 5,20 m d’alçada visible) les parets del qual estan molt vidriades, fet que indica una alta temperatura en les cuites i una utilització continuada en el temps. Segurament es tracta d’un forn de tipus industrial semblant als que hi ha una mica més al sud, al Rieral.

La fogaina fa 2,50 m de llarg per 2,00 m d’alçada i 1,20 m d’amplada. Està coberta per una volta de mig punt rebaixat, però fet amb morter.

Al costat de la boca es conserva un espai pla, tancat per dos costats per un alt mur (un d’ells és el mateix mur que conté la boca del forn), amb evidències d’haver estat cobert, si més no parcialment. Se suposa que era un edifici que aixoplugava els treballadors del forn.

Per sobre d’aquest forn es troba una gran pedrera d’on es va extreure el material que es va coure aquí.

No sabem si aquest és el forn de calça al que fa referència Enric Garcia-Pey (1997; 92) quan parla d’en Peret de la Calç, persona que potser treballava amb el seu germà Ramon  que “tenia un forn de calç en terme de Tagamanent, vora Fontmolsa, que feia funcionar amb llenya per cremar els rocs dels quals extreia la calç”.

Forn de calç del Montcau

Forn de calç del Montcau
Forn de calç del Montcau

Es troba a l’extrem occidental del pla de la Barraca, una cinquantena de metres al sud del corral de nova construcció que s’hi troba (41º 45’ 250 – 002º 15’ 639 – 449). Es tracta d’un forn molt ben conservat de 3,5 metres de diàmetre i uns 5 metres de profunditat. Té la particularitat que el seu fons està completament ocupat per una capa d’aigua, fet que impedeix calcular la seva profunditat exacta.

La seva fogaina és feta amb un arc apuntat construït amb pedres locals i es conserva en molt bon estat. Sembla que la seva matèria primera era la pedra calcària, encara que no massa lluny del lloc on es troba apareguin alguns dipòsits residuals de guixos.